24 - 25 listopada 2017
Hotel Ibis Warszawa, Stare Miasto ul. Muranowska 2

Ilość dostępnych miejsc:

0

Terapia uzależnień i pomoc psychologiczna dla osób należących do grup specyficznych, w tym kobiet i osób LGBTQIA+.

Jeśli jesteś specjalistą lub instruktorem terapii uzależnień, psychologiem, psychiatrą, psychoterapeutą, pielęgniarką i chcesz dowiedzieć się więcej na temat:
- pracy terapeutycznej z kobietami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych
- wsparcia psychologicznego i terapii uzależnień dla osób LGBTQIA+
- skutecznej komunikacji z osobami z grup specyficznych w kontekście terapii uzależnień i psychoterapii
- pracy z osobami DDA/DDD ze środowisk LGBTQIA+
- stacjonarnej i ambulatoryjnej terapii uzależnień dla osób z grup specyficznych
- zjawiska chemsex

Dołącz no nas 24 i 25 listopada w Warszawie zapisując się za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego w zakładce Rejestracja.
Na Wasze zgłoszenia czekamy do 15 października.

Zapraszamy!

Partnerzy i sponsorzy


Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.